Uncategorized

Có một bạn hỏi tôi câu như thế này “rằng bạn còn nhớ ĐỨC THẾ TÔN sắp vào niết bàn NGÀI NÓI CÂU NÀY KHÔNG

Có một bạn hỏi tôi câu như thế này “rằng bạn còn nhớ ĐỨC THẾ TÔN sắp vào niết bàn NGÀI NÓI CÂU NÀY KHÔNG , ,,, SUỐT 49 NĂM TA KHÔNG NÓI LỜI NÀO NHÉ ,,,, này ANAN Ông nên nói lại cho thế hệ sau biết nhé ,, …

Uncategorized

KHỔ KỲ TÂM CHÍ

KHỔ KỲ TÂM CHÍ Viên mãn đắc Phật quả Cật khổ đương thành lạc Lao thân bất toán khổ Tu tâm tối nan quá Quan quan đô đắc sấm Xứ xứ đô thị ma Bách khổ nhất tề giáng Khán kỳ như hà hoạt Cận đắc thế thượng khổ Xuất …

Uncategorized

VÔ VI

VÔ VI Tam giáo tu luyện giảng vô vi Dụng tâm bất đương tức hữu vi Chuyên hành thiện sự hài thị vi Chấp trước tâm khứ chân vô vi DỊCH NGHĨA: VÔ VI Tu luyện của tam giới đều dậy vô vi Dùng tâm không cẩn thận thời là …