Uncategorized
10

11:00 AM

11:00 AM – Đã hai ngày trôi qua kể từ khi kết thúc Sa mạc Huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng của Gx Xóm Chiếu, giờ mới có thể hồi phục lại sức khoẻ để viết vài dòng thay lời cảm ơn. Trước hết, xin thương cảm ơn Cha Tuyên …