Uncategorized

– Thông thường các bà

– Thông thường các bà, các mẹ, các chị em hay có quan niệm sữa mẹ đặc hay loãng dẫn đến sự tăng cân khác nhau ở mỗi trẻ. Nhưng đây là quan niệm không đúng. Cùng tìm hiểu bài viết sau đây mẹ nhé! Ở mỗi cử bú, sữa …