Uncategorized
2

Tời ơi ơ ơ

Tời ơi ơ ơ….em cũng tự thấy em giỏi thật á kkkkk 400 quả mà em cho bay sạch trong một buổi sáng Nói thật, đêm qua tình yêu của e đi vắng nên em với giặc ngô tự lái xe này và thồ hết gọn 400 quả đấy ah! …

Uncategorized
6

Ờ thì cũng đọc được như ai ấy nhỉ cho học lâu rui nhưng mẹ để tự nhiên

Ờ thì cũng đọc được như ai ấy nhỉ cho học lâu rui nhưng mẹ để tự nhiên, ko kèm ko ép… suốt ngày bị cô phê bình, mắng vốn mẹ cũng chỉ cười, học xong rui nghỉ rui học lại mẹ cũng kệ… mẹ chỉ cố gắng để tuổi …