Blog
Uncategorized

KHỔ KỲ TÂM CHÍ

KHỔ KỲ TÂM CHÍ Viên mãn đắc Phật quả Cật khổ đương thành lạc Lao thân bất toán khổ Tu tâm tối nan quá Quan quan đô đắc sấm Xứ xứ đô thị ma Bách khổ nhất tề giáng Khán kỳ như hà hoạt Cận đắc thế thượng khổ Xuất …

Read More
Uncategorized

VÔ VI

VÔ VI Tam giáo tu luyện giảng vô vi Dụng tâm bất đương tức hữu vi Chuyên hành thiện sự hài thị vi Chấp trước tâm khứ chân vô vi DỊCH NGHĨA: VÔ VI Tu luyện của tam giới đều dậy vô vi Dùng tâm không cẩn thận thời là …

Read More
Uncategorized

Hàng mới Về

Hàng mới Về ! LH mua hàng 0163.949.444 Đ/C:436 Xã Đàn ,HN Làm gì để chống chọi với những ngày mùa đông sắp đến,hãy trang bị cho bản thân và gia đình mình 1 chiếc túi chườm nóng của Thiên Thanh .trong những năm qua, sản phẩm của Thiên Thanh …

Read More