Uncategorized
9

Những hình ảnh này đã nói lên sự khó khăn và đau khổ như thế nào khi thiên tai ập đến với các Tỉnh miền trung

Những hình ảnh này đã nói lên sự khó khăn và đau khổ như thế nào khi thiên tai ập đến với các Tỉnh miền trung. Đặng Hải và ACE Doanh Nhân sẽ sớm có mặt ở nơi đây để cùng gởi gấm những chia sẻ của các bạn Doanh …